söndag, mars 08, 2020

Internationella kvinnodagen - men vad är feminism?

När jag tittar ut genom mitt köksfönster, kan jag konstatera att det vajar fler flaggor i vinden när kungen har namnsdag än på Internationella Kvinnodagen. Jag vet att det inte är en allmän flaggdag, men borde vi inte vilja flagga ändå? Borde vi inte vilja hylla minnet av de kvinnor i det förflutna som kämpat för våra rättigheters skull? Och de kvinnor som ännu idag kämpar för allas lika värde? Och de män och kvinnor som precis som de flesta av oss, också vill leva i ett samhälle med samma villkor och rättigheter oavsett vilket kön man tillhör? 

För det var väl det som feminism ursprungligen skulle handla om? Jag har upptäckt att det inte är helt lätt att förklara begreppet feminism för mina barn. Jag har en känsla av att ordet feminism lätt och felaktigt förknippas med manshat. 
Fabricerad men sannolik frågeställning, barn/ ungdomar emellan;
"Vad är egentligen skillnaden på en vanlig människa och en feminist?" 
"Öh, vet inte men feminister gillar väl inte män, tror jag."

Det har alltid varit ett laddat ord och det finns kanske lika många tolkningar av det som det finns människor. Dessvärre har män, genom tiderna, som känt sin ställning hotas av kvinnors önskan att ses som deras gelikar, använt ordet i en nedsättande ton i syfte att förminska och avdramatisera frågan. Vi får heller inte glömma att det även fanns gott om kvinnor som motarbetade kvinnorörelsen, men så var de också en produkt av det rådande patriarkatet.

Det finns dessutom åsikter jag inte stödjer fullt ut, som ofta faller under begreppet feminism. Jag tycker till exempel att:
  • personlig lämplighet alltid ska gå först, när det gäller tillsättande av tjänst. Men står det mellan två likvärdiga kandidater av olika kön, ska den person främjas som tillför en jämnare fördelning mellan könen på arbetsplatsen.
  • kvinnor och män ÄR olika i vissa avseenden, både fysiskt och psykiskt. Det betyder inte att vi är olika mycket värda, utan att vi kompletterar varandra och behövs lika mycket. 

Så när mina barn frågar vad feminism är, svarar jag att det handlar om att arbeta för samma villkor för både män och kvinnor. Både på arbetet och i hemmet. En strävan efter lika lön för ett arbete, oavsett om det är en kvinna eller man som utför det. En grundsyn där alla människor har samma värde och bör behandlas därefter. 

Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Det borde inte vara svårare än så!


Väl mött!